Meniu

Parama

Gerbiami ugdytinių tėveliai, globėjai, „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio bičiuliai,

Mes džiaugiamės, kad kiekvienais metais Jūs, ugdytinių tėveliai, globėjai ir bičiuliai, pasinaudodami GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO (GPM) ĮSTATYMU, remiate mūsų ugdymo įstaigą paskirdami jai iki 1,2 proc. savo jau sumokėto pajamų mokesčio.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog nuo 2020 m. lopšeliui-darželiui  bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Šis dydis pasikeitė, nes sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas GPM bei socialinio draudimo įmokas dirbančių asmenų darbo užmokestis bruto („ant popieriaus”) padidintas 1,289 karto.

Kelmės „Kūlverstuko“  lopšelis-darželis yra biudžetinė ugdymo įstaiga, kuriai labai svarbi ir reikalinga ši Jūsų parama. Ja pasinaudodami, mes galime turtinti įstaigos materialinę bazę, pagerinti vaikų ugdymo sąlygas, kurti sveiką ir saugią aplinką, puoselėti tradicijas, tenkinti pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes. GPM gavimo,apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Prašymo formą galite užpildyti ir nunešti į mokesčių inspekciją arba teikti elektroniniu būdu per EDS iki liepos 1 d.

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:

1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 190113365

2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis

3. Paramos gavėjo adresas  – A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė

4. „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio paramos sąskaitos Nr. LT257300010002527038.

INFORMACIJA DEKLARACIJOS PILDYMUI

Pildydami FR0512 formą didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

1 laukelyje – savo asmens kodą, 2 laukelyje – telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje – vardą, 3P laukelyje – pavardę, 4 laukelyje – adresą,  5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), už kurį prašote pervesti išskaičiuoto pajamų mokesčio dalį – vieno mokestinio laikotarpio, kai prašymo E5 laukelis neužpildytas arba ilgiau kaip vienerius metus, kai yra užpildytas ir prašymo E5 laukelis, 6S laukelį pažymėti ženklu „X“, E1 laukelyje – skaičių 2, E2 laukelyje – 190272175 (lopšelio-darželio identifikacinis numeris (190113365), E3 laukelyje – mokesčio dalies paskirtį (Kelmės  „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis), E4 laukelyje – prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais, pvz. 1,2), E5 laukelyje – laikotarpį, kai mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus (laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų).

Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu labas@kulverstuko.lt arba telefonu +370 616 09 833.

Už paramą Jums dėkinga

Kelmės „Kūlverstuko“  lopšelio-darželio administracija

Informacija atnaujinta — 2022 balandžio 5 | << ATGAL

laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2024 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems