Meniu

DŽIUGU!!! „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pateikta paraiška FINANSUOJAMA!!

2022 m.  gegužės mėn. baigtas kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą, paraiškų vertinimo procesas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-832 „Dėl 2022 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2022–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ įsakymo nuoroda V-832, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  pateikta paraiška Nr. SRF-FAV-2022-1-0233 fizinio aktyvumo skatinimo projektui „Judėk! Sužinok! Atrask!“ yra finansuojama sporto rėmimo fondo lėšomis. Gautas finansavimas – 4338,00 Eur.

Šiuo projektu skatinsime vaikų fizinio aktyvumo plėtrą ir kokybę, veiklų metu į ugdymo turinį įtraukiant daug fizinių žaidimų, užsiėmimų, vykdomų už įstaigos ribų esančiose erdvėse. Organizuosime žygius, susitiksime su sporto šakų treneriais, išbandysime įvairių sporto šakų veiklas. Į projekto veiklas įtrauksime vaikus, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius.

Nacionalinio fizinio aktyvumo skatinimo projekto „Judėk! Sužinok! Atrask!“ veiklose dalyvaus Kelmės rajono švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą bendruomenių nariai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-09-01 – 2024-06-30.


laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2024 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems