Meniu

Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio kineziterapeutė Rasa Razminienė yra paskirta įstaigos duomenų apsaugos pareigūnu. Tais atvejais, kai  Rasa Razminienė negali eiti duomenų apsaugos pareigūno pareigų, ją pavaduoja socialinė darbuotoja Alma Plamadiala

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu  info@kulverstuko.lt  ar telefonu +370 616 09 833.

 

Informacija apie Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje tvarkomus asmens duomenis: 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Duomenų tvarkymo veiklos įrašai

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Duomenų saugumo politika

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Privatumo politika

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėjimo ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Asmens duomenų saugojimo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Prieigos teisių suteikimo tvarka

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio IT išteklių registras

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Kandidato sutikimas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Darbuotojo sutikimas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Tėvų sutikimas dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo sutikimas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Poveikio duomenų apsaugos vertinimo tvarka

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Teisėto intereso tvarkant asmens duomenis nustatymo tvarka

Priedas prie sutarties

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2023 vasario 17 | << ATGAL

laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2024 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems