Meniu

Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio socialinė darbuotoja Alma Plamadiala yra paskirta įstaigos duomenų apsaugos pareigūne.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūną raštu, elektroniniu paštu  alma.plamadiala@kulverstuko.lt  ar telefonu +370 616 09 833.

 

Informacija apie Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje tvarkomus asmens duomenis: 

Asmens duomenų tvarkymas „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Saugojimo terminai

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Veiksmai, jeigu duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos

 

 

Informacija atnaujinta — 2022 birželio 20 | << ATGAL

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2022 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems