Meniu

Įtraukiojo ugdymo link

Organizuodami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, mokytojai dažnai patiria sunkumų. Mokytojams ypač trūksta žinių apie konkrečius sunkumus, sutrikimus ir negalias bei veiksmingus būdus, priemones jiems šalinti. Mokymų, kaip rengti pritaikytas bendrąsias programas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, itin trūksta, todėl ši problema išlieka aktuali. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija numatė pedagoginių darbuotojų 2023-2025 metų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritis, kur viena iš jų yra kompetencijų, reikalingų įtrauktiems principui įgyvendinti, tobulinimas.

Atsižvelgdami į praktinių mokymų poreikį ir naudą, 2023 metų kovo 14 dieną Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko mokymai „Pritaikytų programų rengimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams“, kuriuos vedė logopedė ir specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė. Lektorė  Mokymų dalyviai – Kelmės rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, aptarė svarbiausius pritaikytų programų rengimo aspektus, atliko praktines užduotis bei praplėtė savo kompetencijas švietimo pagalbos klausimais.


laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2024 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems