Meniu

Tėvelių dėmesiui!

Kviečiame susipažinti su Kelmės rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-167 „Dėl lėšų dydžio mokinių nemokamam maitinimui skirtiems maisto produktams įsigyti nustatymo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d.  sprendimu Nr. T-46 „Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą Kelmės rajono savivaldybės ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo“ bei „Užmokesčio už vaikų išlaikymą Kelmės rajono ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose lengvatų taikymo tvarkos aprašu“  (pridedama).

 

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 dienos sprendimu Nr. T-46 „Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose  nustatymo“ nuo 2023 m. kovo 1 dienos Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje, Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“:

  1. Nustatytos maitinimo dienos normos ir tėvų (globėjų) mokestis už vaikų maitinimą:

1.1. ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupėse – 2,50 Eur;

1.2. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse – 3,00 Eur;

1.3. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse pusryčių ir vakarienės maitinimo norma ir užmokestis už maitinimą atitinka ugdymo įstaigose pusryčių ir vakarienės nustatytą maitinimo normą ir kainą ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse.

  1. 2. Leidžiama tėvams rinktis vaikų maitinimų per dieną skaičių, bet ne trumpiau kaip 1 mėnesį.
  2. 3. Nustatytas 0,50 Eur dienos mokestisugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms gerinti už kiekvieną vaiko faktiškai lankytą ir praleistą be pateisinamos priežasties ikimokyklinių įstaigų grupėse dieną.

 

Vadovaujantis Kelmės rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-167 „Dėl lėšų dydžio mokinių nemokamam maitinimui skirtiems maisto produktams įsigyti nustatymo“ priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokamam maitinimui (pietums) skirtiems maisto produktams įsigyti vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydis – 1,90 Eur.

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl lėšų dydžio mokinių nemokamam maitinimui skirtiems maisto produktams įsigyti nustatymo

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo

Užmokesčio už vaikų išlaikymą Kelmės rajono ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose lengvatų taikymo tvarkos aprašas

 

 

 


laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2024 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems