Meniu

Inovatyvios pedagoginės praktikos taikant STEAM

STEAM ugdymas – vis aktualėjanti tema pasaulyje. Gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika (STEAM) – tie dalykai, su kuriais vaikai susipažįsta jau ikimokykliniame amžiuje. Technologijos yra viena šio ugdymo sričių. Taip pat šiuolaikinių technologijų taikymu grįstos ir visos kitos sritys. Mokytojai, dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais susiduria su technologijų taikymu STEAM ugdyme žinių trūkumu.

Siekiant tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų dalykines, tiriamąsias, informacinių komunikacinių technologijų taikymo bei kūrybines kompetencijas, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje organizuota metodinė diena Kelmės rajono pedagogams  „Inovatyvios pedagoginės praktikos taikant STEAM“, kurios  metu „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai pristatė įstaigos patirtį organizuojant STEAM ugdymą bei pasidalino savo gerąja profesine patirtimi. Metodinės dienos dalyviai susipažino su inovatyviomis technologijomis, kurios sudaro galimybes efektyviai organizuoti visų STEAM sričių edukacines veiklas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, praktiškai išbandė STEAM veiklas, kurių pagrindas – šiuolaikinių technologijų ir priemonių naudojimas, patobulino STEAM veiklų planavimo ir organizavimo įgūdžius.


laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2023 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems