Meniu

Smurto ir priekabiavimo prevencija

Norint užtikrinti smurto ir priekabiavimo prevenciją bei užkirsti kelią jo atsiradimui, svarbu atpažinti smurto ir priekabiavimo formas bei būdus, užtikrinti psichologiškai saugią darbo aplinką, kurti abipusiai grįstus santykius. Vienas pagrindinių sėkmingo smurto ir priekabiavimo prevencijos būdų – darbuotojų sąmoningumo ir psichikos sveikatos kompetencijų tobulinimas, todėl šiuo tikslu Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio darbuotojams buvo organizuoti mokymai „Smurtas ir priekabiavimas: pavojus, prevencijos priemonės, darbuotojų teisės ir pareigos“. Lektorė Jolanta Birbalienė „Verslo aljanso“  profesinės sveikatos specialistė, pristatė darbuotojams smurto ir priekabiavimo apibrėžtis (teisinį reglamentavimą, formas ir būdus), supažindino su pranešimų apie galimus smurto ir priekabiavimo atvejus teikimo ir nagrinėjimo tvarka (pranešimų teikimo būdai, anonimiškumo užtikrinimas, darbuotojų, pranešusių apie galimus smurto ar priekabiavimo atvejus, apsauga nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, pranešimų nagrinėjimo tvarka ir institucijos, atvejų įrodinėjimas, atsakomybė), smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos politika.

Mokymų metu darbuotojai įgijo žinių, kaip atpažinti nepageidautino, destruktyvaus elgesio pasireiškimo formas, aptarė prevencijos ir konstruktyvaus pasipriešinimo smurtui ir priekabiavimui būdus, smurto ir priekabiavimo įtaką asmenybei bei visam kolektyvui.


laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2023 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems