Meniu

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis švenčia 40-mečio jubiliejų

Rugsėjo  19-23 dienomis Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje surengtas renginių ciklas, skirtas įstaigos 40-mečio jubiliejui paminėti. Šios gražios šventės proga „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis pasidabino pačiomis gražiausiomis šventinėmis spalvomis. Bendruomenės nariai šventinę savaitę pradėjo kurdami dekoracijas bei puošmenas, kuriomis padabino grupes bei įstaigos kiemą.

Antradienį įstaigoje veikė kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose vaikai piešė, lipdė, karpė, klijavo ir kūrė dovanas „Kūlverstukui“.

Trečiadienį įstaigos sienas papuošė fotografijų paroda, kurioje eksponuotos fotografijos iš įstaigos ir grupių metraščių priminė pačius smagiausius įstaigos gyvenimo momentus.

Ketvirtadienį mažieji „Kūlverstuko“ lankytojai sulaukė svečių. Spektaklį „Žvaigždės pelėdoms“ rodė „Drakoniuko teatro“ aktoriai. Spektaklio tikslas – šmaikščiai ir linksmai, vaikams suprantama kalba, papasakoti apie baimių įveikimą ir dvasinį augimą. Profesionalūs aktoriai mažuosius žiūrovus su šiomis temomis supažindino dainuodami, šokdami, skleisdami gerą nuotaiką.

Penktadienį į lopšelį-darželį besirenkančius bendruomenės narius pasitiko darželio simbolis „Kūlverstukas“, kuris visiems „įteikė“ kvietimus į šventę. Vėliau įstaigos kieme vyko nuotaikingas šventinis renginys, skirtas lopšelio-darželio 40-mečiui paminėti. Renginį pradėjo darželio simbolis „Kūlverstukas“ su savo drauge Mergaite, visus pakvietę linksmintis ir švęsti. Ugdytiniai „Kūlverstukui“ įteikė savo kurtas dovanas. Ir kokių tik jų nebuvo: medaus statinė, grybų pintinė, morkų ryšulėlis, širdelės ir dar daug visokiausių gėrybių.

Sugiedojus įstaigos himną, žodį tarė lopšelio-darželio direktorė Jolita Uljanovienė, kuri visus susirinkusius pasveikino su švente bei įteikė padėkos raštus už ilgalaikį ir sąžiningą darbą meninio ugdymo mokytojai Astai Norkūnienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai Nijolei Lembutienei bei ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjai  Irenai Barauskienei.

Šios gražios sukakties proga pasveikinti įstaigos bendruomenės atvyko Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Vijoleta Norkutė, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Laura Šumskienė, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė Asta Zavadskienė bei pavaduotoja ugdymui Ieva Siliūnė, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Bilius bei Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ atstovė Janina Skeberdienė.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas įteikė padėkos raštą įstaigos bendruomenei už sutelktumą ir bendruomeniškumą įgyvendinant ugdymo(si )proceso pokyčius, modernios ir saugios ugdymo(si) aplinkos  kūrimą.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Bilius įteikė logopedei, specialiajai pedagogei, Gilijai Gajauskienei Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio padėką už iniciatyvą, nuoširdų ir kūrybišką darbą rengiant ir įgyvendinant ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Žaidimai moko“ bei tarptautinį projektą „Kartu paskaitykime knygelę“.

Po sveikinimo žodžių vaikai toliau linksminosi su Baltuoju Lokiu ir kitais personažais. Šventę vainikavo Burbulų Dėdė. Mokslinių eksperimentų šou, pasirodymas su muilo burbulais, leidžiant burbulus lazdelėmis, spalvotų dūmų kamuoliai visiems praskaidrino nuotaiką ir paliko neišdildomą  įspūdį. Emocijos liejosi per kraštus!

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams ir visiems bendruomenės nariams, kurie prisidėjo prie šventinės aplinkos kūrimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Monstavičiūtė


laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2023 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems