Meniu

2019-2021 m. Erasmus+ KA229 projektas „I am unique“

2019-2021 m. Erasmus+ KA229 projektas „I am unique“

 

2019 m. lapkričio mėn. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje pradėtas įgyvendinti 21 mėn. trukmės Erasmus+ programos projektas “I am unique” (oficiali santrumpa “Iamu”, liet. „Aš esu unikalus“), projekto numeris 2019-1-NO01-KA229-060271_6, kuris vienija šešių Europos šalių ugdymo įstaigas, kuriose ugdomi vaikai, turintys negalią ir/ arba specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP).

Projekte dalyvauja mūsų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių „Spinduliukai“ ir „Lašiukai“ vaikai su negalia ir SUP, kitas grupes lankantys vaikai su SUP bei su jais dirbantys pedagogai (ikimokyklinio ugdymo pedagogai, socialinis pedagogas, specialieji pedagogai ir logopedai) ir kiti specialistai (kineziterapeutas, masažistas, socialinis darbuotojas, kt.). Keisdamiesi gerąja darbo patirtimi su projekto partneriais, jie siekia praturtinti savo srities žinias, praplėsti ir pagilinti darbinius įgūdžius, kuriuos taiko kasdienėje praktinėje veikloje. Įgyta patirtis yra naudinga organizuojant vaikui individualizuotą ugdymo(si) procesą ir teikiant kompleksinę pagalbą, kuri teigiamai įtakoja tolesnę vaiko raidą, jo fizinius, protinius ir socialinius gebėjimus.

Projektas orientuotas keisti vertybinį dirbančiųjų su „ypatingais“ vaikais požiūrį ir nesusidaryti išankstinių nuostatų, o įžvelgti kiekvieno vaiko potencialą ir jo skirtybes laikyti ne kliūtimis, o galimybėmis ir ištekliais.

Projektu skatinamas inkliuzinis (įtraukusis) ugdymas, kurio prioritetas yra vaikas ir lygių ugdymo(si) galimybių jai/jam suteikimas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko savitumą ir individualumą, jo raišką ugdymo procese pripažįstant vertybe.

Projektą koordinuoja Thor Heyerdahl videregående skole iš Norvegijos, projekto partneriai –  ugdymo įstaigos iš Rumunijos, Italijos, Graikijos, Turkijos ir Lietuvos.

Projekto trukmė – 21 mėnuo. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai iš Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos.Lietuvoje Erasmus+ programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Informacija atnaujinta — 2022 kovo 22 | << ATGAL

laisvos vietos

laisvos vietos

Projektai

Projektai

Programos

Programos

Konsult. pagalba

Konsult. pagalba

Steigėjas

Steigėjas

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Įstaigos kodas 190113365
AB bankas „Swedbankas“
A. s. LT32 7300 0100 0252 7009

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Jolita Uljanovienė - direktorė

A. Mackevičiaus g. 21, 86131 Kelmė
Tel. +370 665 30 167
Tel. +370 616 09 833
El. paštas: labas@kulverstuko.lt

2023 © Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Versija neįgaliesiems